[Scan Ssh Mmo] Chia sẻ tool scan ssh mới làm

Thích bài viết
Xếp hạng bài viết
 
 
 
Tool được mình phát triển dựa vào thư viện FlowSsh của bitwise.

Cần 500 anh em test tool và cho ý kiến phản hồi.

Yêu cầu:
– .Net 4.5
– Windows 64
– Cài đặt file vcredist_VC100_x64.exe đính kèm trong file nén

Download:

 

Bình luận bằng Facebook

Comment