[Smallboy] Tool Auto Change SSH – Multi Port – Bitvise – Proxifier – TimeZone

Thích bài viết
Xếp hạng bài viết

Tool Auto Change SSH

Tool Auto Change SSH - 01

Chức năng của tool:

Kết nối sẵn cùng lúc nhiều port không hạn chế bằng bitvise ssh client

Kết nối tới proxifier

Tự động đổi TimeZone máy tính theo địa chỉ IP Address khi kết nối tới proxifier

– 100% không có virus từ mã source của smallboy, smallboy có dùng phần mềm mã hóa confuser, nếu các b quét ra có confuser là do mình dùng chường trình này để mã hóa

Link download: download-with-google-drive

Để mở được Tool mạng kết nối internet phải truy cập được blogspot
Máy cần cài sẵn bitvise ssh client (hoạt động tốt với version 6.31) , và proxifier đã active hoặc crack điền key.
Chọn File rồi chọn open, mở file txt chứa ssh với định dạng 127.0.0.1 | akjfh | akjfhkajsdf | akjdfhkjasdfh

Muốn lưu lại lọc ra những ssh không kết nối được chọn File -> Save. muốn lưu ra file mới chọn Save as

Tạm thời kết nối 2 threads cùng lúc, phần mềm lần lượt kết nối hết các ssh đã chọn. sau đó chỉ cần bấm double click to connect để kết nối tới proxifier, bấm phát nữa để ngắt proxifier hoặc chọn con ssh khác để kết nối thì ssh trước đó tự động tắt.

Ưu điểm là nhanh gọn lẹ nhẹ.

Incoming search terms:

  • amazon

Bình luận bằng Facebook

Comment